Oor ons


Hierdie kompetisie word nou onderskryf en ondersteun deur Graan SA.

 

Die jaarlikse PIONEER® Weeg & Wen Nasionale Opbrengskompetisie is oop vir alle Suid-Afrikaanse graanprodusente, 18 jaar of ouer, waarvolgens ‘n minimum van twee hektaar geplant kan word met ‘n geregistreerde mielie-, sojaboon- en/of sonneblom saadbaster van enige saadmaatskappy.

Tans in die 4e aaneenlopende jaar, gee hierdie inisiatief vir boere die geleentheid om nuwe produksieprosesse te toets, produktiwiteit te verhoog en opbrengste te verbeter.

Die opbrengskompetitsie in Suid Afrika bevorder die beste bestuurspraktyke en verbeter opbrengs per hektaar in produsente se lande deur die plasing van die regte produk op die regte hektaar.

PIONEER® is die wêreldleier in die ontwikkeling en verskaffing van gevorderde plantgenetika, en voorsien hoë-gehalte saad aan produsente in meer as 90 lande. PIONEER® bied agronomiese ondersteuning en dienste om produsente se produktiwiteit en winsgewendheid te verhoog en streef daarna om volhoubare landboustelsels vir mense wêreldwyd te ontwikkel.

 


This competition is now endorsed and supported by Grain SA.

 

The PIONEER® Weigh & Win National Yield Competition is an annual contest which allows all South African grain farmers, 18 years or older to enter a minimum of two hectares planted of a SA registered variety of maize, soybeans and sunflower from any SA registered seed company.

Running now in its 4th consecutive year, this initiative provides farmers with the opportunity to test new production processes in order to increase on-farm productivity and maximise yields.

The yield competition in South Africa also promotes best crop management practices, on-farm research and trials, and encourages farmers to improve yield per hectare in their fields by putting the right product on the right hectare through implementation and sharing of best practices.

PIONEER®, is the world’s leading developer and supplier of advanced plant genetics, providing high-quality seeds to farmers in more than 90 countries. PIONEER® provides agronomic support and services to help increase farmer productivity and profitability and strives to develop sustainable agricultural systems for people everywhere.

 


 

Landbouweekblad article

W&W 2019 CATEGORIES

Maize Soybeans Sunflower
– Kwa-Zulu Natal Region
– Eastern Highveld Region
– Eastern Free-State Region
– Central Region
– North-West Region
– Watertable Region
– Irrigation (countrywide)
– Kwa-Zulu Natal Region
– Eastern Highveld Region
– Eastern Free-State Region
– Central Region
– North-West Region
– Irrigation (countrywide)
– Countrywide