parallax background

Nasionale Opbrengskompetisie

DuPont Pioneer se Weeg-en-Wen™ opbrengskompetisie het mielie-, soja- en sonneblomboere van regoor Suid-Afrika behoorlik aan die praat. Hierdie kompetisie bied boere die geleentheid om innoverende produksiepraktyke te toets om sodoende die hoogste opbrengste te bewerkstellig.

Deelnemende graanboere ding in verskillende streekskategorieë mee om die verskeie mielie-, soja- en sonneblomtoekennings in te oes.  Die inligting wat DuPont Pioneer gedurende hierdie kompetisie insamel, is nog ’n manier waarop die maatskappy met kwekers saamwerk om navorsingsinisiatiewe te bevorder en om plase se opbrengs per hektaar te verbeter deur die aanplant van die regte produkte.

Registrasievorm


Bank details:


Bank: First National Bank
Account Name: PIONEER HI-BRED R S A (PTY) LTD
Account Number: 56160027525
Branch Code: 261-550
Reference: Your initials and surname
Amount: R1000.00 per entry